CÁC DỰ ÁN ĐANG KÊU GỌI

Dự án mua đất làm vườn rau sạch

Ngôi nhà tâm linh Làng Mai Thái Lan ở Pakchong được thành lập 1/3/2013 tới nay đã được 7 năm. Những ai đã từng về Làng đều yêu thích không gian khoáng đặt nơi này. Vào dịp những khoá tu lớn với số lượng thiền sinh 500, 600 người tham dự, mọi người  hạnh phúc…

Read more

Dự án xây Tháp chuông

Thông tin sẽ được cập nhật sau.

Read more