THƯ KÊU GỌI CÚNG DƯỜNG

THƯ VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG THIỀN ĐƯỜNG

ĐẠO TRÀNG MAI THÔN Trung Tâm Thiền Tập Quốc Tế Làng Mai Thái Lan 174, 176 Moo 7, Sranamsai Village, Pongtalong Subdistrict, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province, 30130 Thailand *****-***** Thư Vận Động Xậy Dựng (cho việc xây dựng thiền đường)  Làng Mai Thái Lan ngày 12 tháng 10 năm 2017 Kính thưa quý…

Read more

THƯ KÊU GỌI QUỸ SỨC KHỎE CHO CHÚNG XUẤT SĨ

Mai Thôn Đạo Tràng Trung tâm thiền tập quốc tế Làng Mai Thái Lan                           174/176  Moo 7,  Ban Sanamsai, Pongtalong, Pak Chong, Nakorn Ratchasima 30130, Thailand  THƯ NGỎ                            …

Read more

THƯ KÊU GỌI QUỸ MUA ĐẤT LÀM VƯỜN RAU SẠCH

ĐẠO TRÀNG MAI THÔN Trung Tâm Thiền Tập Quốc Tế Làng Mai Thái Lan 174, 176 Moo 7, Sranamsai Village, Pongtalong Subdistrict, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province, 30130 Thailand *****-**** * Thư Vận Động Mua Thêm Đất (cho việc trồng cây xanh và vườn rau sạch)    Làng Mai Thái Lan ngày 25 tháng 12 năm…

Read more

THƯ VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG THIỀN ĐƯỜNG

ĐẠO TRÀNG MAI THÔN Trung Tâm Thiền Tập Quốc Tế Làng Mai Thái Lan 174, 176 Moo 7, Sranamsai Village, Pongtalong Subdistrict, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province, 30130 Thailand *****-***** Thư Vận Động Xậy Dựng (cho việc xây dựng thiền đường) Làng Mai Thái Lan ngày 12 tháng 10 năm 2017 Kính thưa quý…

Read more

BÀI VIẾT MỚI NHẤT