CÁC TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

I. Ngân Hàng tại Việt Nam

  • Miền Nam Việt Nam:
Tài khoản 1: Thái Thị Cẩm Tú
Tên tài khoản: Thai Thi Cam Tu
Số tài khoản: 9594407 (vnd)
Ngân Hàng Thương Mại Á Châu (Asia Commercial Bank),
Chi nhánh Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 066-0874403181
Email: thuquytrangto@plumvillage.org

 Tài khoản 2: chú Châu Thương

Tên tài khoản: Phạm Châu Thương (Tiếp Hiện Chân Xuân Linh Sơn)
Sốtài khoản 0181002630170
Ngân hàng VCB Chi Nhánh Tân Thuận (Nam Sài Gòn)
Điện thoại: 084-909022082
Email: tamdaohy@gmail.com

II. Ngân Hàng tại Thái Lan:

Account Name:   PV Foundation for Monastic
Account No.        3314485206
Bangkok Bank – Pak Chong Branch – Thailand
S.W.I.F.T. code “BKKBTHBK”
Email:                thuquytrangto@plumvillage.org  info@bangkokbank.com
Tel:                     0-4431-1361, 0-4431-1382, 0-4431-3379
Address:               569, Mitraphap Road, Pakchong,
Nakhon Ratchasima 30130

Số điện thoại liên lạc xuất sĩ:
  • 1. Thầy Chân Pháp Thừa: 066-0854112615
  • 2. Sư cô Chân Hạ Nghiêm: 066-0874403181
  • 3. Sư cô Chân Trường Nghiêm: 066-061320220 – 066-0619304810
Email liên lạc: thuquytrangto@plumvillage.org
 

BÀI VIẾT MỚI NHẤT